Atbalsts pa tālruni:
+370 63 067 551

Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs €75

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi un nosacījumi”) nosaka tiesības, pienākumus un atbildību starp personu, kas iegādājas preces no www.cosmos-shop.lt (turpmāk tekstā – “Pircējs”), un MB Laurenta (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”), kad Pircējs iegādājas preces no interneta veikala. Iegādājoties preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu un nosacījumu piemērošanai.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Reģistrētais Pircējs tiks informēts par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem brīdī, kad viņš pieslēgsies cosmos-shop.lt, un, lai iepirktos šajā interneta veikalā, viņam būs atkārtoti jāpieņem grozītie Noteikumi un nosacījumi.

1.3. Jums ir tiesības:

1.3.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;

1.3.2. nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav patstāvīgi izmanto savus ienākumus;

1.3.3. juridiskām personām;

1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus, Pircējs apstiprina, ka saskaņā ar 1.4. punktu. 2. punktā, viņam/viņai ir tiesības iegādāties preces cosmos-shop.lt interneta veikalā.

2. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Pircējam ir divi veidi, kā pasūtīt preces no cosmos-shop.lt:

2.1.1. reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē un ievadot savu e-pasta adresi. E-pasta adrese un parole;

2.1.2. bez reģistrācijas šajā tīmekļa vietnē.

2.2. Pasūtot preces, Pircējs apņemas 2.1.1. abi 2.1.2. Noteikumu punktos paredzētajos veidos, attiecīgajos informācijas laukos, ko sniedz Pārdevējs, viņš/viņa norāda savus personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pienācīgai izpildei: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

2.3.Ja Pircējs piekrīt, 2.2. Cosmos-shop.lt var apstrādāt 4.1. punktā minētos personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Reģistrācijas procesa laikā klientam ir iespēja izvēlēties, vai viņš vēlas saņemt jaunumus un īpašus piedāvājumus.

2.4. Piekrītot savu personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkā Pārdevēja interneta veikalā, Pircējs piekrīt arī tam, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiek nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas sniedz piegādes vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var izpaust trešām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2.6. Pircēja personu apliecinošs dokuments un tajā ietvertie Pircēja dati, kas iesniegti Pārdevēja vai Lietuvos Pasts darbiniekam, tiks izmantoti tikai pareizai Pircēja identifikācijai.

3. PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS BRĪDIS

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc tam, kad ir izvēlējies iegādājamo(-os) produktu(-us) un izveidojis iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites “Izrakstīties”.

4. PIRCĒJA PRASĪBAS

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces cosmos-shop.lt interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no cosmos-shop.lt interneta veikalā noslēgtā preču pirkšanas-pārdošanas līguma, rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3. 4.2. noteikums. Pircēja tiesības, kas paredzētas 2.1. punktā, tiek īstenotas saskaņā ar Civillikuma un Lietuvas Republikas valdības rezolūcijas par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu (2001. gada 11. jūnijs, Nr. 697, 2014. gada redakcija) noteikumiem.

4.4. 4.2. noteikums. Pircējs var izmantot a) apakšpunktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats, kā arī tās nav lietotas.

5. PIRCĒJA PIENĀKUMI

5.1. Pircējam ir pienākums samaksāt Preču un to piegādes cenu, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti Līguma noslēgšanas brīdī) un pieņemt pasūtītās Preces. Pircējs par precēm norēķinās, izmantojot Paysera sistēmu, skaidrā naudā preču piegādes brīdī kurjerpasta pilnvarotajam pārstāvim, kas piegādāja preces, vai ar bankas karti, saņemot preces no izvēlētā paku termināļa.

5.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina 5.3 5.3. Pircējs paraksta kvīti pie UAB LP EXPRESS pilnvarota darbinieka, un Pircējs nodod Pircējam precīzu naudas summu, kas maksājama par Preci, un piegādes izmaksas.

5.4. Pēc reģistrēšanās Pircējs apņemas neizpaust savu pieteikšanās informāciju trešajām personām.

5.5. Izmantojot cosmos-shop.lt interneta veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus un nosacījumus, citus interneta veikalā skaidri norādītos noteikumus un nosacījumus, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

6. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

6.1. Ja Pircējs mēģina graut interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgos apstākļos Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt Interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.

6.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs, izvēloties 8.2.1. punktā minēto iespēju. 3.1. punktā paredzēto maksāšanas veidu, nesamaksā par precēm 3 (trīs) kalendāro dienu laikā.

7. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot cosmos-shop.lt interneta veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un šajos Noteikumos un Interneta veikalā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz viņa/viņas personas datu privātumu, t.i., apstrādāt Pircēja sniegtos personas datus tikai saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 2. punktā noteikto kārtību un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

7.4. Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa.

7.5. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 4.2. punkta noteikumus. tiesības, kas paredzētas 4.4. punktā. 4. punktā minēto nosacījumu, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

8. CENAS, MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

8.1. Preču cenas interneta veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro.

8.2. Pircējs Pircējs par precēm norēķinās, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

8.2.1. ar elektroniskās bankas starpniecību, izmantojot Paysera.lt sistēmu vai Paysera sistēmā norādītās metodes;

8.2.2. skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar bankas karti, saņemot sūtījumu no paku termināļa;

8.2.3. ar bankas pārskaitījumu;

8.3. Izvēloties maksājuma veidu ar elektroniskās bankas starpniecību, izmantojot Paysera.lt sistēmu, pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par preci, sāksies sūtījuma formēšana un piegādes laika skaitīšana.

9. PREČU PIEGĀDE

9.1. Preču piegāde Pircējam:

9.2.Preces tiek piegādātas uz norādīto paku termināli:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt paku terminālu, kurā viņš vēlas saņemt preces.

9.2.2. Sūtījums tiek turēts paku terminālī 72 stundas. Beidzoties termiņam, sūtījums tiek atdots atpakaļ sūtītājam.

9.2.3. Sūtījumu nav iespējams novirzīt uz citu piegādes punktu.

9.3. Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi:

9.3.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu, pasūtīšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu.
9.3.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats saņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizam subjektam.
9.3.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.4. Piegādes/transportēšanas maksa ir atkarīga no pasūtījuma summas. Piegādes cenas skatīt cosmos-shop.lt http:// cosmos-shop.lt /delivery

9.5. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.

9.6. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preces piegādes brīdī Pircējam Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma un Preces(-u) stāvokli un paraksta piegādes un pieņemšanas dokumentu. Tiklīdz Pircējs ir parakstījis nodošanas pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka nodošana ir veikta labā stāvoklī, un precēm nav bojājumu, ko var attiecināt uz citiem defektiem, izņemot ražošanas defektus, un nav neatbilstību preces(-u) sastāvā (tādu, ko var konstatēt, veicot preču ārēju pārbaudi). Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), ka prece(-es) ir bojāta(-as) un/vai prece(-es) nav atbilstošā stāvoklī, Pircējs to atzīmē sūtījuma nodošanas/pieņemšanas dokumentā un sastāda brīvas formas aktu par sūtījuma un/vai preces(-u) bojājumu/neatbilstību Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par jebkādu preču bojājumu, ja šāds bojājums nav radies ražošanas defekta dēļ, un par jebkādu preču neatbilstību, ja šādu neatbilstību var konstatēt, veicot preču ārēju pārbaudi.

10. PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

10.1.Pārdoto preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek nomainītas un atdotas atpakaļ saskaņā ar Preču aprites noteikumu 10.1. pantu. 11. jūnijs “Mazumtirdzniecības noteikumi”, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr. 697.

10.2. Lai atgrieztu preci(-es), Pircējam ir jāaizpilda atgriešanas pieprasījuma veidlapa un jānosūta tā uz šādu e-pasta adresi. info@laurenta.lt.

10.3. Pircējs var izmantot 10.1. punktā paredzētās tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju.10.2. Saskaņā ar Reglamenta 3. punktā izklāstīto procedūru.

10.4.Pircējam atgriežot Preces, jāievēro šādi nosacījumi:

10.4.1. atgrieztajam produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī (tas neattiecas uz bojāta produkta atgriešanu);

10.4.2. precēm jābūt labā stāvoklī, un Pircējam tās nedrīkst būt bojātas;

10.4.3. precei jābūt nelietotai un labā stāvoklī (tas neattiecas, ja atgriežat bojātu preci).

10.4.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs;

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto atgriešanas kārtību.

10.6. Noteikumu 10.1. punktā paredzētās tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīts par patērētāju, t.i., ir. y. fiziska persona, kas cenšas noslēgt vai slēdz līgumus nolūkos, kas nav tās uzņēmējdarbība, tirdzniecība, profesija vai nodarbošanās (patērētāju nolūkos).

10.6.1. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 10.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, ja līgums ir noslēgts par:

10.6.2. precēm, kas ātri bojājas, vai precēm ar īsu glabāšanas termiņu;

10.6.3. iepakotas preces, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

10.6.4. iepakoti video vai audioieraksti vai iepakota programmatūra, kas pēc piegādes ir izpakota;

10.6.5. laikraksti, žurnāli vai citi periodiskie izdevumi;

10.6.6. dalība spēlēs vai loterijās;

kā arī citiem 2001. gada Civilkodeksa noteikumiem. 11. jūnijs “Mazumtirdzniecības noteikumi”, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības Rezolūciju Nr. 697, un citos gadījumos, kas paredzēti citos tiesību aktos.

10.7. Preces, kuru kvalitāte nav apmierinoša vai kuru forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija Pircējam nepatīk, jānomaina vai jāatdod atpakaļ saskaņā ar Līguma 5. pantu. 11. jūnijs Mazumtirdzniecības noteikumiem, ko Lietuvas Republikas valdība apstiprinājusi ar Rezolūciju Nr. 697, Lietuvas Republikas Civilkodeksu un citiem piemērojamiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

10.8. Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek izmaksāta ar bankas pārskaitījumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

11. KVALITĀTES GARANTIJA

11.1. Uz Precēm attiecas ražotāja garantija par kvalitāti un/vai piemērotību lietošanai, kuras konkrētais termiņš (ilgums) un/vai citi noteikumi un nosacījumi, tostarp garantijas izslēgšana, ir norādīti šo Preču aprakstos, uz Preču iepakojuma un/vai kopā ar Precēm piegādātajos garantijas bukletos. Ja uz noteiktiem Preču veidiem neattiecas ražotāja kvalitātes garantija, uz šādām Precēm saskaņā ar likumu un ražotāja komercgarantiju attiecas divu gadu garantija, kas neierobežo un neierobežo Pircēju tiesības saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu neatbilstošas kvalitātes preču iegādes gadījumā.

11.2. Ja Pircējs iegādājas Preces, kuru kvalitāte nav apmierinoša, Pircējam ir tiesības:

11.2.1. pieprasīt, lai Pārdevējs bez maksas novērš Preču defektus; vai

11.2.2. pieprasīt, lai Pārdevējs bez maksas nomaina bojātās Preces pret atbilstošas kvalitātes Precēm; vai

11.2.3. pieprasīt Pārdevējam attiecīgi samazināt Preču cenu; vai

11.2.4. vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt par Precēm samaksātās cenas atmaksu.

11.3. Pircējs apzinās, ka Tīmekļa vietnē redzamā Preču krāsa, forma un/vai citi parametri var neatbilst faktiskajai Preču formai, krāsai un/vai citiem parametriem Pircēja izmantotās ierīces tehnisko parametru dēļ. Tāpēc, ja jums nepieciešama papildu informācija, padoms vai norādījumi par mūsu Precēm, lūdzu, sazinieties ar Pārdevēju tieši pa e-pastu. info@laurenta.lt.

12. PĀRDEVĒJA VEIKTIE MĀRKETINGA PASĀKUMI

12.1. Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ieviest un/vai atsaukt jebkādus piedāvājumus, akcijas vai izmaiņas Tīmekļa vietnē publicētajās Preču cenās vai jebkādos Tīmekļa vietnes materiālos vai saturā, neskarot Klienta tiesības, tostarp saskaņā ar Līguma noteikumiem, pirms šādu izmaiņu veikšanas.

13. ATBILDĪBA

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par tā sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, ko veic, izmantojot šo interneta veikalu.

13.3. Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja cosmos-shop.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

13.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, kad viņam bija dota iespēja to darīt.

13.5. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

13.6. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja partneru, kuru pakalpojumus Pircējs ir pasūtījis, saistību pienācīgu izpildi.

14. PĀRDEVĒJA VEIKTIE MĀRKETINGA PASĀKUMI

14.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas cosmos-shop.lt.

14.2. Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ieviest un/vai atcelt piedāvājumus, akcijas vai Preču cenu izmaiņas, neskarot Pircēja tiesības, tostarp Līguma noteikumus.

14.3. Atlaides nav kumulatīvas.

15. LOJALITĀTES SISTĒMA

15.1. Iepērkoties cosmos-shop.lt, pircēji saņem atlaižu punktus. Šie punkti tiek pārvērsti eiro, kurus var izmantot kā atlaidi nākamajam pirkumam cosmos-shop.lt.

15.2. Atlaides punkti ir 2 % no pirkuma summas.

15.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt lojalitātes punktu sistēmu, neanulējot punktus, ko pircēji uzkrājuši pirms izmaiņu veikšanas.

16. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

16.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus saskaņā ar 2.2. pantu. saskaņā ar 4.1. punktā noteikto kārtību uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

16.2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz. vietnē info@laurenta.lt.

17. COOKIES IZMANTOŠANA

17.1. Lai Pircējam vai Interneta veikala apmeklētājam piedāvātu pilnu Interneta veikalā piedāvāto pakalpojumu klāstu, Administrators izmanto sistēmas sīkdatnes. Sīkfaili tiek izmantoti, lai identificētu iepriekšējo Interneta veikala apmeklētāju, noteiktu Interneta veikala lapas valodu, identificētu lietotāja sesiju un sesijas atslēgu, kā arī lai identificētu un labotu kļūdas Interneta veikalā.

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

18.2. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.

18.3. Visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos noteikumus, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

18.4. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visi strīdi, pretenzijas un/vai domstarpības, kas saistītas ar Līgumu vai izriet no tā izpildes, pārkāpuma, izbeigšanas vai spēkā neesamības, tiks risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt sarunu ceļā, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību, kā norādīts Tīmekļa vietnes lietošanas kārtībā.

18.5. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstisku sūdzību, Pircējs var iesniegt savu pieprasījumu/ sūdzību par cosmos-shop.lt iegādātajām precēm Valsts patērētāju tiesību aizsardzības inspekcijai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-pasts. tarnyba@vvtat.lt, tālr. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās struktūrvienībās novados) vai aizpildot pieteikuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.

18.6. Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumus un nosacījumus Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā, tāpēc, Pircējam veicot Preču pasūtījumu, tiek piemēroti Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī. Visos gadījumos Pircējs apņemas iepazīties ar Preču pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem katra Preču pasūtījuma veikšanas brīdī, atzīmējot saiti, kas norāda, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumiem un nosacījumiem. Ar šo Pircējs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis Noteikumus un nosacījumus, tostarp aktuālo Pirkšanas un pārdošanas noteikumu un nosacījumu redakciju, kas bija spēkā Tīmekļa vietnē Preču pasūtīšanas brīdī.

18.7. Ja vēlaties mūs informēt par Preču pārdošanas noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, ja jums ir kādi jautājumi, pretenzijas vai ja jums ir nepieciešama Mūsu palīdzība, interpretējot vai piemērojot Preču pārdošanas noteikumus un nosacījumus, lūdzu, sazinieties ar Mums pa šādu adresi. pa e-pastu uz info@laurenta.lt vai pa pastu uz MB Laurenta Musninkų g. 2-20, Viļņa. Mēs atbildēsim uz jūsu rakstiskajiem pieprasījumiem 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to saņemšanas dienas.

Ātra un bezmaksas piegāde

Visiem pasūtījumiem no €75

Vienkārša un bezmaksas atgriešana

14 dienu naudas atmaksas garantija

Pastāvīgi atjaunināts klāsts

Kolekcijas no visas pasaules

100% drošs maksājums

SSL šifrēšana, augstākie drošības standarti